Preggon logo, varhaisultra ja raskauden ultraäänitutkimus ja raskausultra, 4d-ultra
Raskaus, masennus ja ahdistuspsykologi Mirjam Raudasoja

Psykologi Mirjam Raudasoja

Tervetuloa vastaanotolleni Preggoon!

Olen laillistettu psykologi ja väitöskirjatutkija Jyväskylän yliopistossa. Minulla on vuosien kliininen kokemus psykologian eri osaamisalueista niin aikuisten, lasten kuin perheiden kanssa. Neuvolapsykologin kokemuksella ja pian valmistuvan väitöskirjatutkimukseni kautta olen erikoistunut raskauden, synnytyksen ja vauva-ajan kysymyksiin.

Olen työssäni tavannut paljon erilaisia ihmisiä ja haluankin kunnioittaa jokaisen yksilöllisyyttä sekä arvoja ja elämäntilanteita. Raskausaika, synnytys ja vauvan vanhemmuus nostavat meissä aivan erityisellä tavalla esille ihmisyyden herkempiä puolia. Haluan olla tukemassa perheitä löytämään oman näköisensä tien vanhemmuuteen ja vanhempana jaksamiseen. Minulle on erityisen tärkeää se, että jokainen tuleva tai tuore vanhempi saisi tarvitsemaansa tukea tässä elämän siirtymävaiheessa.

Tarjoan palveluita kaikille raskaus-, synnytys- ja vanhemmuusaiheita pohdiskeleville yksilö- tai parivastaanottona. Raskauden suunnittelu, ristiriitaiset tunteet raskauteen tai vanhemmuuteen liittyen, ahdistus ja masennus, synnytyspelko, mietityttämään jääneet synnytyskokemukset sekä vanhemmaksi kehittymisen ja vanhempana jaksamisen kysymykset ovat kaikki asioita, joissa voin olla tukenasi. Myös erilaiset menetykset ja surut, kuten lapsettomuus tai keskenmenot, ovat asioita, joissa olen mielelläni tukena. Teen myös parivastaanottoa parisuhteen siirtymävaiheen tueksi tai parisuhteen haasteiden ratkaisemiseksi.
 

Lue alta tarkempi ammattiosaamiseni esittely tai varaa vastaanottokäynti klikkaamalla alla olevaa painiketta.

Tarjoamani palvelut Preggossa

Psykologin vastaanottokäynti

Tarjoan psykologin vastaanottoa kaikissa raskauteen, vanhemmuuteen ja perheen hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. Raskausaika ja vanhemmaksi tuleminen on valtava muutosvaihe, joka vaatii voimavaroja ja omaa pohdintaa. Pohdinnat voivat liittyä omiin lapsuusajan kokemuksiin, nykyiseen elämäntilanteeseen, parisuhteeseen ja vanhempana jaksamiseen, ja raskauteen ja synnytykseen voi liittyä huolia tai pelkoa. Saatat pohtia, millainen vanhempi sinusta tulee ja miten jaksat vauvan kanssa. Vauvan synnyttyä voit kokea monenlaisia, keskenään ristiriitaisiakin tunteita, sekä kaivata tukea elämänmuutoksen käsittelyyn ja omaan jaksamiseesi. Tarjoan sinulle tukea käsitellä turvallisesti näitä ja muita toivomiasi teemoja vastaanotolla. Haluan auttaa sinua löytämään oman persoonasi ja arvojesi mukaisen tavan olla vanhempi.
 
Vastaanotolle voit tulla yksin, vauvan tai puolison kanssa. Yksilövastaanotto voi olla 60 tai 90 minuuttia tarpeidesi mukaan. Jos haluat varata parivastaanoton yhdessä puolison kanssa, varaathan 90 minuutin vastaanottoajan. Raskausaika ja vauvan vanhemmuus haastavat monella tavalla niin perheen voimavaroja kuin parisuhdettakin, ja monissa asioissa onkin järkevää tulla vastaanotolle yhdessä.
 

Parivastaanotto (90 min)

Vauvan syntymä on perheelle suuri mullistus, jota vanhemmat saattavat käsitellä hyvin eri tavoilla ja eri tahtisesti. Raskaana olevalla puolisolla raskauteen ja vauvaan liittyvät kysymykset muistuttavat itsestään jatkuvasti kehon muutosten ja tuntemusten kautta, kun taas kumppanilla asian käsittely tapahtuu hiukan etäämpää. Vauvamielikuvat kehittyvät tutkimusten mukaan eritahtisesti raskaana olevilla ja heidän kumppaneillaan. Tämä saattaakin aiheuttaa kitkaa parisuhteeseen. Vanhemmilla on usein myös työstettävää yhteisvanhemmuuden kehittymisessä niin raskausaikana kuin vauvan synnyttyä, mikä on varsin luonnollista uudessa elämänvaiheessa. Vauva-arjessa voi olla rajallisesti aikaa palautumiseen ja parisuhteesta huolehtimiseen. Kaikkia näitä teemoja voimme käsitellä yhdessä vastaanotolla toiveidenne mukaan ja kaikkien osapuolten yksilöllisyys huomioiden.
 

Olen mielelläni tukena yhteisvanhemmuuden kysymyksissä, parisuhteen muutoksessa sekä muissa asioissa, joihin koette haluavanne ammattilaisen tukea. Joskus myös raskauden ja synnytyksen tapahtumia on hyvä käydä läpi yhdessä jälkikäteen.

Synnytyspelko

Synnytyspelko voi olla pientä jännitystä tai koko elämää haittaavaa, jatkuvasti mielessä olevaa pelkoa – tai jotain siltä väliltä. Jos haluat käsitellä pelkoasi turvallisesti vastaanotolla, olen tukenasi. Usein pelon taustalla on useita vaikuttavia tekijöitä, ja näitä voimme yhdessä tutkia. Voimme keskustella etukäteen synnytyksestä ja selviytymiskeinoista, joiden avulla kokemus voisi olla mahdollisimman turvallinen. Yhdessä laadittu synnytyskirje hoitohenkilökunnalle on yksi hyvä tapa valmistautua. Sen lisäksi voimme tehdä erilaisia kommunikaatio- ja hengitysharjoituksia, turvallisuuden tunteen vahvistamista sekä kehollisia harjoituksia pelon hallintaan ja synnytykseen valmistautumiseen. Haluan auttaa sinua löytämään itsellesi sopivat tavat valmistautua synnytykseen ja tulla toimeen synnytyspelon kanssa. Vastaanotolla on aikaa ja tilaa käsitellä sinun kokemuksiasi turvallisessa ympäristössä.

Lue lisää synnytyspelosta kirjoittamastani pidemmästä tekstistä.

Synnytyskokemuksen käsittely

Synnytyksen jälkeen mieli kertaa usein tapahtumia yhä uudelleen pitkänkin aikaa. Mitä juuri tapahtui? Miten selvisin siitä? Oli kokemus sitten myönteinen, kielteinen tai jotain siltä väliltä, monilla synnyttäneillä on lähes loputon tarve puhua asiasta. Toisille taas puhuminen tuntuu hankalalta, mutta siitä voi silti olla paljon hyötyä. Vastaanotollani on tilaa kaikenlaisille kokemuksille. Kunnioitan tarvettasi puhua juuri sen verran kuin haluat, sillä tavoin kuin haluat. Erityisesti vaikeiden ja traumaattisten kokemusten käsittelyssä keskusteluavusta voi olla suurta hyötyä. Myös puolisot voivat kokea synnytyksen hyvin eri tavoilla ja keskustelua onkin usein hyödyllistä käydä yhdessä molempien vanhempien kanssa. Synnytyskokemuksen käsittelyä voi tehdä pian synnytyksen jälkeen tai pidemmän ajan kuluttua. Käsittely on hyödyllistä viimeistään seuraavaa raskautta suunnitellessa tai sen aikana.

Mielenterveys ja hyvinvointi raskaus- ja vauva-aikana

Raskauden aikaiset ja sen jälkeiset mielenterveyden ongelmat ovat hyvin yleisiä. Mielialojen vaihtelu, ahdistus, masennus, unettomuus tai uupumus ovat kuormittavia, mutta niihin on mahdollista saada apua. Olen tukenasi erilaisissa hyvinvoinnin kysymyksissä. Yhdessä voimme kartoittaa stressiä ja huolia aiheuttavia tekijöitä sekä pohtia niiden hallintaa. Voimavarojen ja kuormitustekijöiden tasapaino on hyvin tärkeää jaksamiselle, ja tätä pyrimme yhdessä edistämään. Tarvittaessa ohjaan sinut myös eteenpäin muihin terveydenhuollon palveluihin.

Varhaisen vuorovaikutuksen ja vanhemmuuden tuki

Joskus vanhempana oleminen tuntuu haastavalta eikä lapseen oikein tahdo saada kontaktia. Vauvan viestien ymmärtäminen voi tuntua haastavalta ja omat reaktiot niihin tuntua hankalilta. Vauvan vanhemmuus ei syystä tai toisesta tuota iloa vaan tuntuu kuormittavalta. Isompien sisarusten mustasukkaisuus ja tarvitsevuus voi ärsyttää ja kuormittaa, tai sitä on hankalaa ymmärtää. Vastaanotolla voimme yhdessä kartoittaa tilannetta ja pysähtyä ihmettelemään, mistä oikein on kyse. Voimme tutustua vauvaan ja sinuun pitäen yhtä aikaa mielessä teidän molempien tarpeita. Kyky huomata sekä omat että vauvan tarpeet samaan aikaan onkin avainasemassa tasapainoisessa vanhemmuudessa. Myös vanhemmuuteen liittyvän stressin ja mahdollisen uupumuksen hoitaminen on olennaisen tärkeää, jotta voit itse hyvin ja pystyt olemaan riittävän hyvä vanhempi. Haluan kohdata sinut herkästi ja hyväksyvästi, jotta voit ymmärtää itseäsi ja lastasi sekä pitää huolta molemmista.

Menetykset

Olen hyvin pahoillani, jos olet joutunut kokemaan menetyksen matkalla vanhemmuuteen. Joskus kaikki ei mene suunnitellusti, vaan joudutaan kohtaamaan raskauden keskeytyminen, kohtukuolema tai vastasyntyneen kuolema. Joskus raskaus joudutaan keskeyttämään. Haluan olla tukenasi sinulle sopivalla tavalla, kun olet kokenut menetyksen. Menetyksestä puhuminen, menetetyn sureminen ja erilaisten tunteiden kohtaaminen on surutyötä, jota teet omaa tahtiasi ja omalla tavallasi. Kohdatessani perheitä, jotka ovat joutuneet kokemaan vauvan menetyksen, haluan ensisijaisesti olla läsnä. Voit tulla vastaanotolle yksin, puolison kanssa tai koko perheen kanssa.

Lapsettomuus

Lapsettomuus on yksilöä ja perhettä kohtaava kriisi, jonka käsittelyssä olen tukena. Autan sinua kohtaamaan pettymyksen, surun ja häpeän tunteita, joita tilanteeseen saattaa liittyä. Tunteiden kohtaamisella pidät huolta omista voimavaroistasi. Haluan antaa empaattista läsnäoloa ja tukea asian käsittelyyn juuri sinulle sopivalla tavalla. Lapsettomuus voi myös kipeällä tavalla muodostua minäkuvaa määrittäväksi tekijäksi, jolloin asian käsittelylle saattaa olla tarvetta.

Raskauden suunnittelu

Myös raskautta suunnitellessa voin olla tukenasi. Voin auttaa pohtimaan päätöksen eri puolia ja siihen liittyviä epävarmuuksia. On luonnollista, että ajatukseen raskaudesta liittyy monia eri puolia ja näitä voimme yhdessä pohtia.

Etävastaanotto

Voit varata ajan etävastaanotolle, mikäli haluat toteuttaa vastaanottokäynnin joustavasti etänä. Silloin vastaat itse häiriöttömästä ja tietoturvallisesta tilasta, jossa voit rauhassa keskittyä luottamukselliseen keskusteluun.

Koulutus

Psykologian maisteri (PsM), Itä-Suomen yliopisto, 2013, laillistettu psykologi.

Väitöskirjatutkija, Jyväskylän yliopisto, psykologian laitos, 2019–2023. Valmistun tohtoriksi vuonna 2023. Väitöskirjani käsittelee raskautta, synnytystä ja varhaista äitiyttä itsetunnon ja identiteetin kehittymisen näkökulmasta. Katso julkaistut tieteelliset artikkelini alta:

– Mirjam Raudasoja, psykologi

Palvelu edellä. Aina.

Kokemuksia asiakkailtani

Mitä asiakkaani ovat mieltä minusta? Ohessa muutamia asiakkaiden kirjoittamia arvosteluja…