Preggon logo, varhaisultra ja raskauden ultraäänitutkimus ja raskausultra, 4d-ultra
Raskaus, masennus ja ahdistus erikoispsykologi ja psykoterapeutti Mirja Sarkkinen

Erikoispsykologi ja psykoterapeutti Mirja Sarkkinen

Tervetuloa vastaanotolleni Preggoon!

Olen psykoterapian erikoispsykologi ja varhaisen vuorovaikutuksen ja integratiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutti.

Olen tehnyt vauvaperhepsykologin ja -psykoterapeutin 30-vuotisen urani ajan hoidollista ja psykoterapeuttista työtä kovin monenlaisissa perinataalivaiheen pulmissa – vauvaa toivovien, raskaana olevien ja vauva- ja taaperoperheiden kanssa. Kokonaisvaltainen raskausajan, synnyttämisen ja vastasyntyneen vauvan kohtaamisen tuki ja hoito ovat lähellä sydäntäni.

Raskaus on useimmiten ihana ja iloinen asia, mutta siihen voi liittyä eri syistä myös monenlaisia ristiriitaisia ajatuksia ja tunteita – epävarmuutta ja hämmennystä, huolta ja pelkoja, mielialan laskua, menetyksiä ja pettymystäkin. Myös kohtuvauvan ajattelu ja mielikuvittelu ja vauvaan kiintyminen voivat tuntua hankalalta ja pelottavaltakin. Mielessä saattaa pyöriä ajatuksia siitä, pystyykö kehoni todella tuottamaan elävän ja terveen vauvan? Miten selviydyn synnytyksestä? Ja kykenenkö sitten vauvan synnyttyä todella rakastamaan ja pitämään huolta vauvastani?

Vauvan odotus ja varhainen vanhemmuus avaavat aivan uudenlaisen mahdollisuuden tavoittaa ja ymmärtää oman varhaislapsuuden ja hoivatuksi tulemisen voimavaroja, mutta myös sen puutteita, vaille jäämisiä ja haavoittuvuuksia. Vauvaa odottavan mieli herkistyy ja moni odottaja tajuaakin ihan intuitiivisesti, että kun on menossa kohti omaa vanhemmuutta, on väistämättä palattava mielessään – ainakin jossain määrin – myös omaan saatuun hoivaan. On tavallista, että vauvaa odottava tai pienen vauvan vanhempi on huolissaan siitä, että toistaisi omassa vanhemmuudessaan jotakin hankalaa omien vanhempiensa tavasta olla vanhempi. Elämänmuutos ja uusi identiteetti äitinä ja isänä vaatiikin psyykkistä työtä: minkälainen vanhempi voisin ja haluaisin olla? Mitä ottaisin mukaani omaan vanhemmuuteeni omilta vanhemmiltani, ja miten toisaalta haluan toimia toisin kuin he aikanaan toimivat?

Tarjoan näihin teemoihin prosessointiapua tarpeenmukaisesti ja räätälöiden jokaiselle hoidossani olevalle odottavalle ja vauvan vanhemmalle, yksilöllisesti ja/tai parina/perheenä – riippumatta siitä, minkä raskauteen, synnyttämiseen tai vauvan vanhemmuuteen liittyvän pulman kanssa työskentelemme.

Jotta odottajan mieli voisi olla turvassa, tarvitaan ensisijaisesti hyvää raskauden somaattista seurantaa ja hoitoa. Preggo-raskausklinikalla yhteistyö raskautta hoitavan gynekologin, kätilöiden ja psykologi- ja psykoterapeuttikollegoiden kanssa tarjoaa mahdollisuuden odottavien ja synnytykseen valmistautuvien kokonaisvaltaiseen ja turvalliseen hoitoon. Kuin viisaiden naisten ketjuna kannattelemme sinua, vauvaasi ja puolisoasi/kumppaniasi tässä kiehtovassa ja ainutlaatuisessa, mutta myös haastavassa elämänmuutoksessanne – vauvan odotuksesta, synnytyksen tuolle puolen – vauvaelämän hyvään alkuun.

Tarjoamani palvelut Preggossa

Psykologin vastaanottokäynti

Tarjoan psykologin vastaanottokäyntejä raskausajan ja vanhemmuuden tueksi. Vanhemmuuteen kasvu ja varhainen vanhemmuus herättää usein paljon erilaisia tunteita. Vanhemmuuteen heijastuvat oma hoivahistoria ja muut elämänkokemukset, elämäntilanne, johon vauva on syntymässä sekä tämän raskauden ja vauvan tarina. Myös vanhempien ajankohtaiset kuormitus- ja voimavaratekijät vaikuttavat siihen, millaiseksi vanhemmuus muodostuu. Vanhemmuus voi herättää monenlaisia, keskenään ristiriitaisiakin tunteita, joiden käsittelemiseksi tarjoan turvallisen ympäristön. Juuri erilaisten tunteiden ja kokemusten läpikäyminen on olennaista hyvinvoinnin ja vanhemmuudessa jaksamisen kannalta.

Voit tulla vastaanotolle yksin, vauvan tai puolison kanssa, tarpeidenne mukaisesti. Huomaa, että en tarjoa pariterapiaa. Terveydenhuollon kirjaus tehdään kaikille vastaanotolla mukana olleille. Mikäli haluatte varata aikaa reilusti molempien vanhempien tarpeista keskustelemiselle tai kiireettömälle olemiselle vauvan kanssa, voit varata 90 minuutin vastaanottokäynnin. Suuresta kysynnästä johtuen tarjoan käyntejä myös viikonloppuisin.

Synnytyspelot ja vaikeat synnytyskokemukset

Voit varata psykologin vastaanottokäynnin synnytyspelkoihin tai vaikeisiin synnytyskokemuksiin liittyen. Olen tukenasi jäsentämässä pelkoja, jännitystä tai vaikeita kokemuksia. Voimme tehdä erilaisia hengitys- ja mielikuvaharjoituksia, laatia yhdessä synnytystoivelistaa tai kirjettä synnytykseen. Avainasemassa olet sinä ja sinun kokemuksesi, sinun pelkosi kuuleminen sekä turvallisuuden tunteen vahvistaminen.

Vaikeiden synnytyskokemusten jälkeen keskusteluapu on myös erittäin hyödyllistä. Olen tukenasi ja kuuntelen. Vaikeiden synnytyskokemusten läpikäyminen voi olla tärkeää molemmille vanhemmille. Vaikka vaikeasta synnytyskokemuksesta olisi jo pidempikin aika, sen käsitteleminen kannattaa, varsinkin jos kokemus on jäänyt painamaan mieltäsi tai suunnittelet uutta raskautta.

Varhaisen vuorovaikutuksen tuki

Joskus suhteen luomiseen vauvan kanssa tarvitsee ammattilaisen tukea. Vauva voi tuntua vieraalta, olla itkuinen tai oma mieliala matala tai vaihteleva, jolloin voi olla vaikeaa lukea vauvan viestejä, nauttia vauvasta ja iloita omasta vanhemmuudesta. Silloin voin olla tukenasi, yhdessä vauvaa ihmetellen ja häneen tutustuen sekä sinun ja vauvan tunteita ja tarpeita sanoittaen. Voimme tehdä erilaisia toiminnallisia harjoituksia ja tehtäviä tai vain olla, kuulostella ja keskustella. Voit mielellään varata ajan jo raskausaikana suhteen vahvistamiseksi kohtuvauvaan.

Raskausaikainen tai synnytyksen jälkeinen ahdistus tai masennus

Mielenterveyden haasteet ovat yleisiä odotus- ja vauva-aikana. Mielialat voivat vaihdella kehon, mielen ja perheen mullistusten keskellä tai mieli täyttyä erilaisista huolista. Voin olla tukenasi kartoittamassa mielialaasi ja vointiasi sekä tarjoamalla psykologin keskusteluapua. Voimme yhdessä keskustellen hahmottaa voimavarojasi, tarpeitasi ja kuormitustekijöitäsi sekä tehdä suunnitelmaa näiden tasapainottamiseksi uudessa elämäntilanteessa.

Ohjaan sinut tarvittaessa eteenpäin muihin terveydenhuollon palveluihin.

Menetykset

Joskus asiat eivät etene toivotusti, vaan raskaus keskeytyy tai tarvitsee keskeyttää tai vastasyntynyt vauva menehtyy. Olen syvästi pahoillani, mikäli olet joutunut kokemaan menetyksen. Voit varata vastaanottoajan ja tulla jakamaan surun, vihan, pettymyksen ja toivottomuuden tunteita sekä joskus myös toivon pilkahduksia. Olen kulkenut perheiden rinnalla useissa eri menetyksissä ja pidän tärkeänä, että tunteiden käsittelemistä ja jakamista varten on aika ja paikka sekä inhimillinen ihminen kuuntelemassa. Kuulen mielelläni menetetyn lapsen ainutlaatuisen tarinan ja olen kanssasi, kun haluat muistaa ja muistella häntä.

Raskauden suunnittelu, lapsettomuus

Olen tukenasi myös raskauden suunnitteluvaiheessa. Joskus raskautumiseen ja perhesuunnitteluun liittyy erityiskysymyksiä, jolloin keskusteluapu voi olla hyvin tärkeää. Lapsettomuus herättää monenlaisia tunteita, joita on tärkeää päästä purkamaan ammattilaisen kanssa. Lapsettomuus ei myöskään lopu automaattisesti lapsen saamiseen, vaan voi olla kokemuksena edelleen läsnä perheen elämässä. Autan sinua tulemaan kuulluksi ja jäsentämään tunteitasi ja ajatuksiasi.

Etävastaanotto

Voit varata ajan etävastaanotolle, mikäli haluat toteuttaa vastaanottokäynnin joustavasti etänä. Silloin vastaat itse häiriöttömästä ja tietoturvallisesta tilasta, jossa voit rauhassa keskittyä luottamukselliseen keskusteluun.

Koulutus

Psykologian maisteri (PsM), (Itä-Suomen yliopisto 2013), laillistettu psykologi

– Saara Kaikkonen, psykologi

Palvelu edellä. Aina.

Kokemuksia asiakkailtani

Mitä asiakkaani ovat mieltä minusta? Ohessa muutamia asiakkaiden kirjoittamia arvosteluja…